Rozpoczęły się prace nad

Złotą Księgą Nauki Polskiej

w 100 rocznicę odzyskania niepodległości

Więcej informacji ... >>

Zamówienia na książkę ...>>

Złota Księga 100-lecia Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN w Warszawie została wydana!

Więcej informacji ... >>>Polski Instytut Biograficzny ma 21 lat!

W roku 2018 minęła 20 rok działalności Polskiego Instytutu Biograficznego. Przez ten czas udawało się nam konsekwentnie wcielać w życie naszą misję, która polega na gromadzeniu i utrwalaniu informacji o dorobku naukowym i dokonaniach przedstawicieli świata nauki i środowisk twórczych.

W tym czasie wydaliśmy 48 pozycji książkowych w ramach cykli wydawniczych - Nauka Polska 3000, Jubileusze oraz Polski Samorząd 3000. Realizowany jest również cykl wydawniczy Kronika Nauki Polskiej.

W czasie tych minionych 20 lat przedstawiliśmy i upamiętniliśmy na kartach naszych książek blisko 23 tysięce indywidualności z różnych dziedzin życia. Łączna liczba stron wyniosła 22 tysiące.

Wszystkie nasze książki już stanowią i będą stanowiły w przyszłości cenne źródło informacji biograficznych o luminarzach nauki i działaczach samorządowych. Nasze książki wydrukowane w wielotysięcznym nakładzie trafiły zarówno do osób prywatnych, jak i uniwersytetów, archiwów i bibliotek w całym kraju i zagranicą. Są więc świadectwem wielkości Nauki Polskiej i znaczenia jej przedstawicieli dla rozwoju naszego Kraju.