Wielka Księga Jubileuszu 65-lecia Politechniki Śląskiej

Instytucjonalna historia Politechniki Śląskiej sięga roku 1945. Przyjęło się traktować uroczystą inaugurację, jaka odbyła się w dniu 5 czerwca 1945 roku, jako pierwszą inaugurację roku akademickiego na Politechnice Śląskiej. Gliwicka uczelnia będzie więc obchodziła niebawem jubileusz 65-lecia swojego istnienia.

Polski Instytut Biograficzny we współpracy z Władzami Politechniki Śląskiej, przygotowuje publikację, pt. Wielka Księga Jubileuszu 65-lecia Politechniki Śląskiej.

Wielka Księga Jubileuszu 65-lecia Politechniki Śląskiej jest swego rodzaju ponadczasową "fotografią rodzinną" ludzi związanych z uczelnią współcześnie i na przestrzeni jej całej historii. Ma to być swojego rodzaju kronika,a jednocześnie słownik biograficzny - zapis informacji o sylwetkach twórczych ludzi, którzy swoje życie związali z Politechniką Śląską i tworzyli jej wielkość w przeszłości i kontynuują to dzieło współcześnie.

Każdy moment w historii jest niezwykle ulotny. XX i XXI wiek obfitują w wielkie przełomy i ogromne dokonania wielu wybitnych osób, które ze wszech miar są warte upamiętnienia. Starożytni Egipcjanie zapisywali informacje o wielkich czynach swoich faraonów w kamieniu, na murach świątyń i we wnętrzach grobowców. Informacje o ludziach związanych z Politechniką Śląską i ich dokonaniach zostaną zapisane na kartach przygotowywanej Księgi.

Wielka Księga Jubileuszu 65-lecia Politechniki Śląskiej jest swego rodzaju kroniką i jednocześnie słownikiem biograficznym, zapisem informacji o sylwetkach osób, które budowały Politechnikę w przeszłości i które kontynuują to dzieło dziś. W książce znajdują się opisy sylwetek twórczych (wraz z fotografiami) przedstawicieli kadry naukowej i dydaktycznej Politechniki Śląskiej.

Dodatkowo w książce jest zmieszczony ilustrowanej, kolorowej części poświęconej wydarzeniom z historii Politechniki Śląskiej oraz jej współczesności wraz z pocztem Rektorów i obecnych władz Uczelni.

Książka w sumie liczy 468 stron z czego 20 stanowi kolorowy dodatek.

ISBN 978-83-926326-5-8

Zamówienie na książkę >>>