Wielka Księga Jubileuszu 85-lecia
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu


W roku 2011 mija 85-ta rocznica działalności Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Polski Instytut Biograficzny wraz z Wydawnictwem Helion przy dużej pomocy i wsparciu ze strony JM Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, przygotowują książkę pt. Wielka Księga Jubileuszu 85-lecia Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Wielka Księga Jubileuszu 85-lecia Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu jest być swego rodzaju ponadczasową "fotografią rodzinną" kadry naukowej i dydaktycznej UE. Ma to być portret możliwie wyczerpujący i pełny. Każdy moment w historii jest niezwykle ulotny. Czasy obecne obfitujące w wielkie przełomy i ogromne dokonania wielu wybitnych osób są - w naszym przekonaniu - warte upamiętnienia. Wielka Księga Jubileuszu 85-lecia Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu ma być swego rodzaju kroniką i jednocześnie słownikiem biograficznym, zapisem informacji o sylwetkach osób, które budowały Uniwersytet w przeszłości i które kontynuują to dzieło dziś.

Przygotowania do wydania książki wkroczyły w fazę finalna. Książka ukaże się na początku października 2011. 

Książka liczy 240 stron z czego 86 stanowi bogato ilustrowany kolorowy dodatek upamiętniający szereg wydarzeń z dziejów Uniwersytetu. Pozostrała częśc to biografie osób, które były związane z Uniwersytetem na przestrzeni jego całej historii.

Zamówienie na książkę >>>