Złota Księga 100-lecia Instytutu Biologii Doświadczalnej PAN

 

W związku z przypadającym w 2018 roku 100-leciem Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego w Warszawie wydana została pamiątkowa Księga Instytutu. Jest to swego rodzaju ponadczasowa "fotografia rodzinna" kadry naukowej, dydaktycznej i administracyjnej Instytutu. Księga jest kroniką i jednocześnie słownikiem biograficznym, zapisem informacji o sylwetkach osób, które budowały Instytut w przeszłości i które kontynuują to dzieło dziś.

W książce znajdują się opisy sylwetek twórczych przedstawicieli kadry naukowej i dydaktycznej Instytutu, doktorantów jak i pracowników administracji, którzy tworzą jego wielkość współcześnie i na przestrzeni całej jego historii.






Szanowni Państwo,

Rok 2018 jest rokiem jubileuszu 100-lecia Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN. Zbiega się on z setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. Jest to czas refleksji nie tylko nad przeszłością i przyszłością Instytutu, ale także moment zastanowienia się nad ogromnym wysiłkiem grupy ludzi, którzy – znając wolną Ojczyznę tylko z opowieści – wiedzieli, że zbudowanie liczącego się na arenie międzynarodowej Państwa, wymaga stworzenia aktywnego i nowoczesnego ośrodka naukowego, który będzie skupiał intelektualną elitę kraju.

Utworzenie w pierwszych dniach niepodległości Polski instytutu naukowego specjalizującego się w badaniach biologicznych, było nieprawdopodobnym osiągnieciem łączącym się z ogromnym wysiłkiem, gdzie radość musiała mieszać się z niedowierzaniem i obawą o przyszłość.

Dziś, po 100 latach funkcjonowania Instytutu Nenckiego nie mam wątpliwości, że to właśnie wyjątkowi i pełni pasji ludzie stanowili, i w dalszym ciągu stanowią, największą wartość Instytutu. Obecna ‘Złota Księga 100-lecia Instytutu Nenckiego’ jest zbiorem biogramów osób, których życie i praca, na różnych etapach kariery, związana była z Instytutem Nenckiego, naszą Alma Mater. Specyfika ‘Złotej Księgi 100-lecia Instytutu Nenckiego’ polega także na tym, że pokazuje ona sylwetki wszystkich pracowników: profesorów, adiunktów, asystentów, doktorantów, pracowników technicznych, pracowników działów administracji i jednostek pomocniczych. Jest to portret zbiorowy Instytutu Nenckiego – ważna jest każda osoba, tak różna od pozostałych i jednocześnie tak im bliska, nie tylko poprzez wspólne miejsce pracy, ale przede wszystkim ze względu na podobne rozumienie misji, która nam wszystkim przyświeca.

Taki układ i charakter Księgi pozwolił na stworzenie swoistego alfabetu Ludzi Nauki, Ludzi Instytutu Nenckiego. Ludzi, których połączyła miłość do Nauki, ta sama, która legła u podstaw stworzenia Instytutu Nenckiego 100 lat temu, i która jest jedną z najważniejszych wartości, które dziś chcemy kształtować w kolejnych pokoleniach. Głęboko wierzę, że kondycja naukowa kraju decyduje o jego randze na arenie międzynarodowej. Ludzie związani z Instytutem Nenckiego zawsze byli nieodłącznym elementem kształtowania polityki naukowej Polski. Jestem pewna, że uważny czytelnik znajdzie w tej Księdze nie tylko portrety osób, dla których nauka i fascynacja odkrywaniem świata stała się pasją życia, ale także bardziej ogólną refleksję, która może być potraktowana jako swoisty głos w dyskusji o kondycji nauki w Polsce.

Prof. dr hab. Agnieszka Dobrzyń
Dyrektor Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN