Złota Księga Jubileuszu 120-lecia 
Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa

W 2011 mija 120 rocznica działalności na Ziemiach Polskich Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa. Polski Instytut Biograficzny wraz z Wydawnictwem Helion przy dużej pomocy i wsparciu ze strony Zarządu Głównego SITG, przygotowują książkę pt. Złotą Księgę Jubileuszu 120-lecia Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa.

Złota Księga ma być swego rodzaju ponadczasową "fotografią rodzinną" osób związanych ze Stowarzyszeniem na w chwili obecnej i na przestrzeni jej całej historii. Ma to być portret możliwie wyczerpujący i pełny. Każdy moment w historii jest niezwykle ulotny. Czasy obecne obfitujące w wielkie przełomy i ogromne dokonania wielu wybitnych osób są - w naszym przekonaniu - warte upamiętnienia. Złota Księga ma być swego rodzaju kroniką i jednocześnie słownikiem biograficznym, zapisem informacji o sylwetkach osób, które budowały Stowarzyszenie w przeszłości i które kontynuują to dzieło dziś.

Prawo do zamieszczenie swojego biogramu w Złotej Księdze mają wszyscy członkowie SITG posiadający odznakę "Zasłużony Dla Stowarzyszenia", członkowie honorowi, posiadacze honorowych wyróżnień "osobowość SITG" i "Laur Umiejętności SITG", wieloletni członkowie zarządów wszystkich szczebli Stowarzyszenie oraz Ci wszyscy, których działalność odcisnęła najsilniejsze piętno na funkcjonowaniu i rozwoju Stowarzyszenia w całej jego historii.

Wszystkie osoby spełniające powyższe kryteria zapraszamy  do zapoznania się z informacjami szczegółowymi, w jaki sposób przygotować i przesłać biogram i do wypełnienia formularza zgłoszeniowego.

Jak Przygotować i przesłać biogram >>>

Formularz zgłoszeniowy >>>

List Prezesa SITG i Przewodniczącego Rady Krajowej SITG w sprawie Złotej Księgi Jubileuszu >>>

Strona Jubileuszu 120 lecia SITG >>>

120 lat w Obiektywie >>>