Złota Księga Jubileuszu 80-lecia Akademii Ekonomicznej w Poznaniu

12 października 1926 miała miejsce uroczysta inauguracja pierwszego roku akademickiego Wyższej Szkoły Handlowej w Poznaniu, która później zasłynęła jako Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. W bieżącym roku 2006 minęła 80-ta rocznica działalności tej szacownej Uczelni. Polski Instytut Biograficzny wraz z Wydawnictwem Helion przy dużej pomocy i wsparciu ze strony JM Rektora Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, przygotowały książkę pt. Złota Księga 80-lecia Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

Złota Księga 80-lecia Akademii Ekonomicznej w Poznaniu jest swego rodzaju ponadczasową "fotografią rodzinną" kadry naukowej i dydaktycznej AE. Jest to być portret możliwie wyczerpujący i pełny. Każdy moment w historii jest niezwykle ulotny. Czasy obecne obfitujące w wielkie przełomy i ogromne dokonania wielu wybitnych osób są - w naszym przekonaniu - warte upamiętnienia. Złota Księga 80-lecia Akademii Ekonomicznej w Poznaniu jest swego rodzaju kroniką i jednocześnie słownikiem biograficznym, zapisem informacji o sylwetkach osób, które budowały Akademię w przeszłości i które kontynuują to dzieło dziś.

W książce znajdują się opisy sylwetek twórczych (wraz z fotografiami) przedstawicieli kadry naukowej i dydaktycznej Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, którzy tworzą jej wielkość współcześnie i na przestrzeni całej jej historii.

Dodatkowo w książce znajduje się ilustrowana, kolorowa część poświęcona wydarzeniom z historii Akademii oraz jej współczesności wraz z pocztem Rektorów i współczesnych władz Uczelni.

Książka została wydana w 2006  roku.

ISBN 978-83-920014-9-2