Zapis historii i dokonań polskich naukowców

Kronika Nauki Polskiej

Każdego roku setki polskich uczonych dokonuje odkryć, zdobywa tytuły naukowe, otrzymuje odznaczenia w uznaniu swoich osiągnięć. Każdego roku na polskich uczelniach mają miejsce wydarzenia, które ugruntowują pozycję nauki polskiej w świecie. Każdego roku mają miejsce wydarzenia, których doniosłość i znaczenie sprawia, że powinny być zapamiętane przez obecne i przekazane przyszłym pokoleniom.

Kronika Nauki Polskiej jest wydawnictwem cyklicznym, które w swym zamyśle ma być miejscem uwiecznienia wydarzeń związanych z nauką, uczelniami i polskimi uczonymi. Pierwsze wydanie Kroniki obejmowało lata 2003-2006, kolejne 2007-2010. Obecne, właśnie przygotowywane, trzecie wydanie będzie obejmowało lata 2011-2014.

Kronika Nauki Polskiej ma służyć środowisku naukowemu, ale również całemu narodowi. Ma być swego rodzaju „kapsułą czasu”, miejscem skąd będzie mogła płynąć wiedza o historii nauki polskiej. „Narody, które trącą pamięć - tracą życie” - te słowa Cypriana Kamila Norwida mogą być uważane za przestrogę, ale jednocześnie za drogowskaz. Utrwalanie pamięci o wydarzeniach i ludziach - zwłaszcza o przedstawicielach najcenniejszej warstwy społeczeństwa, jaką z całą pewnością są naukowcy - jest niesłychanie istotne dla utrzymania tożsamości i spójności środowiska naukowego oraz budowania tradycji nauki polskiej.

Kronika Nauki Polskiej pełni również rolę najaktualniejszego przeglądu dokonań i zainteresowań naukowo-badawczych najlepszych, najaktywniejszych polskich uczonych. Poprzez swój syntetyczny charakter - może być nieocenioną pomocą dla środowisk decyzyjnych odpowiedzialnych za wskazywanie kierunków rozwoju i profilowanie rozwoju nauki polskiej.

Niestety nie jesteśmy w stanie upamiętnić wydarzeń i osiągnięć nauki polskiej na kamieniach wielkich piramid, które przetrwają tysiąclecia. Możemy jednak uczynić to na kartach Kroniki, która powielona w wielu egzemplarzach powinna przetrwać w archiwach i bibliotekach przez dziesiątki, a może setki lat. W ten sposób stanie się cennym materiałem poznawczym dla współczesnych i przyszłych pokoleń.

Ukazały się 3 wydania Kroniki obejmujace lata 2003-20062007-2010 i  2011-2014.Kronika Nauki Polskiej 2015

Czytaj dalej »

Kronika Nauki Polskiej 2011

Czytaj dalej »

Kronika Nauki Polskiej 2007

Czytaj dalej »