Kronika Nauki Polskiej 2007-2010

Drugie wydanie Kroniki Nauki Polskiej miało miejsce w roku 2011. Znalazły się w niej szczegółowe informacje biograficzne o około 2 tysiącach najwybitniejszych polskich uczonych reprezentujących wszystkie dyscypliny naukowe. Tematycznie obejmuje ona lata 2007-2010. Na jej kartach zasprezentowano osoby, które w wyzej wymienionym okresie uzyskali stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora. Całość została uzupełniona o indeksy nominacji profesorskich i rozpraw habilitacyjnych, które ułatwią odszukanie reprezentantów poszczególnych dyscyplin naukowych. W sumie drugie wydanie Kroniki liczy 468 stron.

Kronika Nauki Polskiej zawiera obok podstawowych informacji biograficznych również wykaz nadanych odznaczeń i wyróżnień, jak również informacje o przynależności do stowarzyszeń i organizacji naukowych, historię ka­riery naukowej i zawodowej oraz precyzyjne obszary zainteresowań każdego z naukowców.

Wszelkie dane biograficzne zamieszczone w niniejszej publikacji są autoryzowane przez samych naukow­ców. Każdy biogram był starannie opracowany przez zespół redakcyjny i poddany wielostopniowej weryfi­kacji.

Kronika Nauki Polskiej ma służyć środowisku naukowemu, ale również całemu narodowi. Ma być swego rodzaju „kapsułą czasu”, miejscem skąd będzie mogła płynąć wiedza o historii nauki polskiej. „Narody, które trącą pamięć - tracą życie” - te słowa Cypriana Kamila Norwida mogą być uważane za przestrogę, ale jednocześnie za drogowskaz. Utrwalanie pamięci o wydarzeniach i ludziach - zwłaszcza o przedstawicielach najcenniejszej warstwy społeczeństwa, jaką z całą pewnością są naukowcy - jest niesłychanie istotne dla utrzymania tożsamości i spójności środowiska naukowego oraz budowania tradycji nauki polskiej.

Książka została wydana w dwóch wersjach oprawy - twardej kolorowej oraz skórzanej z tłoczonymi złotymi literami.