Kronika Nauki Polskiej 2015

Kronika Nauki Polskiej jest wydawnictwem cyklicznym, które w swym zamyśle ma być miejscem uwiecznienia wydarzeń związanych z nauką, uczelniami i polskimi uczonymi. Pierwsze wydanie Kroniki obejmowało lata 2003-2006, kolejne 2007-2010. Obecnie przygotowywane, trzecie wydanie, będzie obejmowało lata 2011-2014.

W Kronice Nauki Polskiej znajdą się informacje o naukowcach posiadający znaczący dorobek naukowy, którzy w latach 2011-2014 otrzymali tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego. Jest to więc swego rodzaju "fotografią rodzinna" naukowców, forma uch uhonorowania i upamiętnienia momentu otrzymania tytułu profesorskiego lub stopnia doktora habilitowanego.

Publikacja tego typu może stać się cennym materiałem poznawczym dla współczesnych i przyszłych pokoleń.

Książka będzie zawierała zbiór biogramów, z których w każdym zawarte będą podstawowe dane biograficznych, wykaz najważniejszych krajowych i międzynarodowych odznaczeń i wyróżnień, liczba publikacji, jak również informacje o przynależności do stowarzyszeń i organizacji naukowych oraz precyzyjne obszary zainteresowań naukowych jak również innych osiągnięciach i zainteresowaniach pozanaukowych.

Od ponad 14 lat wydajemy książki biograficzne, między innymi w serii Nauka Polska 3000. Jej efektem są takie dzieła jak: Złota Księga Nauki Polskiej 2000 – Naukowcy Przełomu Wieków, Złota Księga Polskiej Medycyny 2002, Złota Księga Nauk Technicznych 2003, Złota Księga Nauk Humanistycznych 2004, Złota Księga Nauk Ekonomicznych, Prawnych i Ścisłych 2005, Złota Księga Nauki Polskiej - Naukowcy Zjednoczonej Europy 2006, Kronika Nauki Polskiej 2003-2006, Złota Księga Nauk Przyrodniczych 2009, Złota Księga Nauk Medycznych 2010, Kronika Nauki Polskiej 2007-2010, Złota Księga Nauk Technicznych 2011, Złota Księga Nauk Humanistycznych 2013, Złota Księga Nauk Społecznych 2014.

Wydaliśmy również wiele książek biograficznych związanych z jubileuszami polskich uczelni. Między innymi: Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Uniwersytetu Szczecińskiego i Uniwersytetu Opolskiego.

Do tej pory na kartach naszych książek zaprezentowanych zostało w sumie ponad 17 tysięcy biogramów wybitnych polskich uczonych oraz kilka tysięcy biogramów luminarzy polskiej nauki, osób aktywnych zawodowo oraz tych, którzy w przeszłości tworzyli jej wielkość, a których nie ma już wśród nas. W efekcie nasze działania zostały docenione m.in. przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, który kilkakrotnie przesyłał nam słowa uznania oraz życzenia „powodzenia w realizacji wszystkich ambitnych zamierzeń”. Dlatego też pragniemy kontynuować nasze dzieło dokumentowania osiągnięć nauki polskiej w najlepszy możliwy sposób.

Prawo do prezentacji sylwetki twórczej na kartach Kroniki Nauki Polskiej mają wszyscy naukowcy, którzy otrzymali tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego w latach 2011-2014. Szczegóły w jaki sposób przygotować biogram i przesłać go do redakcji znajdują się