Złota Księga Nauk Ekonomicznych, Prawnych i Ścisłych 2005

Książka pt. Złotą Księgę Nauk Ekonomicznych, Prawnych i Ścisłych, jest kontynuacją idei realizowanej w ramach programu Nauka Polska 3000, którego efektem są takie pozycje jak: Złota Księga Nauki Polskiej 2000 – Naukowcy Przełomu Wieków, Złota Księga Polskiej Medycyny 2002, Złota Księga Nauk Technicznych 2003, Złota Księga Nauk Humanistycznych 2004.

W Złotej Księdze Nauk Ekonomicznych, Prawnych i Ścisłych znalazły się informacje o około 1600 naukowcach, którzy posiadają tytuł co najmniej doktora habilitowanego, szczycące się znaczącymi dokonaniami na polu nauki. Biogramy zostaną pogrupowane w rozdziały odpowiadające odpowiednio naukom ekonomicznym, prawnym i naukom ścisłym.

Książka zawiera, obok podstawowych danych biograficznych, również wykaz najważniejszych krajowych i międzynarodowych odznaczeń i wyróżnień, ilości publikacji, jak również informacje o przynależności do stowarzyszeń i organizacji naukowych oraz precyzyjne obszary zainteresowań każdego z prezentowanych naukowców. Całość uzupełniają dane o miejscu pracy i zajmowanym stanowisku oraz innych osiągnięciach i zainteresowaniach pozanaukowych.

W książce znalazły się biogramy naukowców związanych z następującymi dziedzinami (wg klasyfikacji KBN):

  • astronomia (27),
  • ekonomia (12),
  • fizyka (25),
  • informatyka (28),
  • matematyka (24),
  • nauki chemiczna (26),
  • nauki prawne (11),
  • organizacja i zarządzanie (19),
  • towaroznawstwo (47).

Złota Księga Nauk Ekonomicznych, Prawnych i Ścisłych jest swego rodzaju „fotografią rodzinną” osób współ­tworzących wielkość Nauki Polskiej w zakresie nauk ekonomicznych, prawnych i ścisłych. Publikacja tego typu może stać się cennym materiałem poznawczym dla współczesnych i przyszłych pokoleń.