Złota Księga Nauk Humanistycznych - 2004

Jest to kontynuacja idei zapoczątkowanej trzy lata temu pierwszym wydaniem Złotej Księgi Nauki Polskiej, rozwiniętej poprzez wydanie Złotej Księgi Nauki Polskiej 2000 - Naukowcy Przełomu Wieków - dzieła prezentującego około 3000 sylwetek profesorskich i kontynuowanej wydaniem Złotej Księgi Polskiej Medycyny 2002 oraz Złotej Księgi Nauk Technicznych 2003.

W Złotej Księdze Nauk Humanistycznych - wzorem wszystkich książek tej serii - znajdą się tylko osoby posiadające stopień doktora habilitowanego (lub odpowiadający mu Przewód Kwalifikacyjny II stopnia) jak również tytuł profesora, legitymujący się znaczącymi dokonaniami na polu nauk humanistycznych. Dodatkowym, koniecznym warunkiem, jest rekomendacja innych uznanych autorytetów świata nauki.

W Złotej Księdze Nauk Humanistycznych znajdą się reprezentanci różnych dyscyplin naukowych, które wchodzą w skład ogólnie pojętych nauk humanistycznych. Według klasyfikacji KBN są to:

  • bibliotekoznawstwo
  • i informacja naukowo-techniczna
  • nauki filologiczne
  • nauki filozoficzne
  • nauki historyczne
  • nauki o polityce
  • nauki o szt. pięknych
  • nauki teologiczne