Złota Księga Nauk Humanistycznych 2013

Książka pt. Złota Księga Nauk Humanistycznych jest kontynuacją idei realizowanej w ramach programu Nauka Polska 3000.

W Złotej Księdze Nauk Humanistycznych znajdą się informacje o naukowcach, którzy posiadają tytuł co najmniej doktora habilitowanego, szczycący się znaczącymi dokonaniami na polu szeroko rozumianych nauk humanistycznych. W książce znajdą się biogramy naukowców związanych z następującymi dyscyplinami: nauki filozoficzne, nauki filologiczne, nauki historyczne, nauki o sztukach pięknych, nauki teologiczne, bibliotekoznawstwo i informacja naukowo-techniczna.

Książka zawiera, obok podstawowych danych biograficznych, również wykaz najważniejszych krajowych i międzynarodowych odznaczeń i wyróżnień, ilość publikacji, jak również informacje o przynależności do stowarzyszeń i organizacji naukowych oraz precyzyjne obszary zainteresowań każdego z prezentowanych naukowców. Całość uzupełniają dane o miejscu pracy i zajmowanym stanowisku oraz innych osiągnięciach i zainteresowaniach pozanaukowych.

Od ponad 14 lat wydajemy książki biograficzne, między innymi w serii Nauka Polska 3000. Jej efektem są takie dzieła jak: Złota Księga Nauki Polskiej 2000 – Naukowcy Przełomu Wieków, Złota Księga Polskiej Medycyny 2002, Złota Księga Nauk Technicznych 2003, Złota Księga Nauk Humanistycznych 2004, Złota Księga Nauk Ekonomicznych, Prawnych i Ścisłych 2005, Złota Księga Nauki Polskiej - Naukowcy Zjednoczonej Europy 2006, Kronika Nauki Polskiej 2003-2006, Złota Księga Nauk Przyrodniczych 2009, Złota Księga Nauk Medycznych 2010. Wydaliśmy również wiele książek biograficznych związanych z jubileuszami polskich uczelni. Między innymi Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Akademii Ekonomicznej w Poznaniu i Uniwersytetu Szczecińskiego.