Złota Księga Nauk Przyrodniczych 2009

Książka pt. Złota Księga Nauk Przyrodniczych jest kontynuacją idei realizowanej w ramach programu Nauka Polska 3000.

W Złotej Księdze Nauk Przyrodniczych znalazły się biogramy ponad 1600 naukowców posiadających tytuł profesora, lub stopień doktora habilitowanego, legitymujących się znacznymi dokonaniami na polu naukowym.

Książka zawiera, obok podstawowych danych biograficznych, również wykaz najważniejszych krajowych i międzynarodowych odznaczeń i wyróżnień, ilość publikacji, jak również informacje o przynależności do stowarzyszeń i organizacji naukowych oraz precyzyjne obszary zainteresowań każdego z prezentowanych naukowców. Całość uzupełniają dane o miejscu pracy i zajmowanym stanowisku oraz innych osiągnięciach i zainteresowaniach pozanaukowych.

W Złotej Księdze Nauk Przyrodniczych znalazły się informacje o naukowcach, którzy posiadają tytuł co najmniej doktora habilitowanego, szczycący się znaczącymi dokonaniami na polu nauki. W książce znajdą się biogramy naukowców związanych z następującymi dyscyplinami:

 • agrotechnika (agronomia)
 • biologia
 • geofizyka
 • geografia
 • geologia
 • kształtowanie środowiska
 • melioracje wodne
 • nauki leśne
 • nauki weterynaryjne
 • oceanologia
 • ogrodnictwo
 • rybactwo
 • technika rolnicza
 • technologia żywności
 • zootechnika

Zamówienie na książkę >>>