Złota Księga Nauk Społecznych 2014

 

Złota Księga Nauk Społecznych jest publikacją, która stanowi rozwinięcie - wydanej w roku 2005 Złotej Księgi Nauk Ekonomicznych, Prawnych i Ścisłych. Ksiązka liczy 358 ston i zawiera ponad 1300 biogramów.  W książce znalazły się informacje o naukowcach, którzy posiadają tytuł, co najmniej doktora habilitowanego, szczycący się znaczącymi dokonaniami na polu szeroko rozumianych nauk społecznych określonych następującymi dyscyplinami: ekonomia, nauki prawne, organizacja i zarządzanie, pedagogika, socjologia, psychologia, nauki o polityce, towaroznawstwo.

Książka zawiera, obok podstawowych danych biograficznych, również wykaz najważniejszych krajowych i międzynarodowych odznaczeń i wyróżnień, ilość publikacji, jak również informacje o przynależności do stowarzyszeń i organizacji naukowych oraz precyzyjne obszary zainteresowań każdego z prezentowanych naukowców. Całość uzupełniają dane o miejscu pracy i zajmowanym stanowisku oraz innych osiągnięciach i zainteresowaniach pozanaukowych.