Złota Księga Nauk Technicznych 2011

Idea zaprezentowania środowiska wybitnych indywidualności specjalizujących się w naukach technicznych została po raz pierwszy wcielona w życie w roku 2003, pierwszym wydaniem Złotej Księgi Nauk Technicznych. Niniejsza książka jest zmienioną i uaktualnioną wersją tamtej sprzed 8 lat. Poprawie uległa warstwa merytoryczna. Udało się zgromadzić informacje o większej liczbie osób niż w poprzednim wydaniu. Z zadowoleniem można stwierdzić, że na kartach książki znajdują się teraz niemal wszystkie najbardziej znaczące nazwiska naukowców, których zasługi dla rozwoju Nauki Polskiej w zakresie nauk technicznych są godne odnotowania. Jest to bez wątpienia kwiat Naukowców Polskich. Książka stanowi więc najaktualniejsze i najbardziej kompletne kompendium wiedzy o dokonaniach ludzi tworzących wielkość Nauki Polskiej w pierwszej dekadzie XXI wieku.

W Złotej Księdze Nauk Technicznych znalazły się biogramy naukowców posiadających tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego, szczycących się znaczącymi dokonaniami na polu szeroko rozumianych nauk technicznych, reprezentujących następujące dyscypliny: architektura i urbanistyka, automatyka i robotyka, biocybernetyka i inżynieria biomedyczna, budowa i eksploatacja maszyn, budownictwo, elektronika, elektrotechnika, energetyka, geodezja i kartografia, górnictwo i geologia inżynierska, informatyka, inżynieria chemiczna, inżynieria i ochrona środowiska, inżynieria materiałowa, kształtowanie środowiska, mechanika, metalurgia, nauki wojskowe, technika nawigacji, technologia chemiczna, technologia drewna, telekomunikacja, transport, włókiennictwo.

Złota Księga Nauk Technicznych zawiera obok podstawowych informacji biograficznych również wykaz nadanych odznaczeń i wyróżnień, jak również informacje o przynależności do stowarzyszeń i organizacji naukowych, historię kariery naukowej i zawodowej oraz precyzyjne obszary zainteresowań każdego z naukowców. Całość dopełnia zamieszczony na końcu indeks nazwisk pogrupowany według dyscyplin naukowych oraz wykaz stosowanych skrótów.

Książka liczy 500 stron. Została wydana w dwóch wersjach - okładce twardej kolorowej oraz twardej skóropodobnej.

Zamówienie na książkę >>>