Złota Księga Nauki Polskiej 2006 - Naukowcy Zjednoczonej Europy

Złota Księga Nauki Polskiej jest publikacją, która stanowi integralną część programu Nauka Polska 3000, i która jest rozwinięciem idei zapoczątkowanej publikacją Złotej Księgi Nauki Polskiej 1999. W ramach programu ukazały się również takie pozycje jak: Złota Księga Nauki Polskiej 2000 – Naukowcy Przełomu Wieków, Złota Księga Polskiej Medycyny, Złota Księga Nauk Technicznych, Złota Księga Nauk Humanistycznych i Złota Księga Nauk Ekonomicznych, Prawnych i Ścisłych.

Wyadnie z roku 2006 było efektem blisko rocznej wytężonej pracy zespołu redakcyjnego, w wyniku którego udało się pozyskać szczegółowe informacje biograficzne o około 6 tysiącach najwybitniejszych polskich profesorów tytularnych reprezentujących wszystkie dyscypliny naukowe. Książka liczy 976 stron. Jest to zdecydowanie największe, najpełniejsze, najbardziej wyczerpujące i najaktualniejsze zwarte wydawnictwo tego typu, które kiedykolwiek ukazało się w Polsce. Ostateczny kształt został uzyskany dzięki, składającemu się z wielu etapów, procesowi przygotowania Księgi – począwszy od wytypowania naukowców godnych prezentacji na kartach Złotej Księgi, poprzez kwalifikację osób, opracowanie biogramów, a skończywszy na końcowej weryfikacji danych i wielostopniowej korekcie.

Każdy moment w historii jest unikalny, a jego wagę i doniosłość można oceniać dopiero z perspektywy czasu. Z tego względu wydaje się niesłychanie istotne by pamięć o ludziach i ich dokonaniach trwała w sercach i umysłach potomnych. To bowiem konkretne osoby tworzą rzeczywistość i są sprawcami wydarzeń, to ludzie – poprzez swoją pracę i umiejętności – są prawdziwymi kreatorami teraźniejszości i przyszłości. Tak więc informacja o osobach powinna być zapisywana na kartach historii w pierwszej kolejności. Właśnie temu celowi służyć mają Złote Księgi. Są one – swego rodzaju – „fotografią” współczesności i właśnie z tego względu mają szansę przez długie lata być nieocenionym źródłem informacji dla obecnych i przyszłych pokoleń.

Niniejsze wydanie jest opatrzone podtytułem "Naukowcy Zjednoczonej Europy". Czas wydania dzieła jest bowiem szczególny. Owa "fotografia" została stworzona w czasie gdy Polska stała się członkiem Unii Europejskiej. Ziściły się marzenia wielu pokoleń Polaków o pełnoprawnym włączeniu naszego kraju do zachodnioeuropejskich struktur. To co jeszcze kilkanaście lat temu wydawało się tylko zupełnie nieprawdopodobnym marzeniem stało się rzeczywistością. Polska zyskała swoją wielką szansę na rozwój i dobrobyt. Jest to również szansa dla nauki polskiej by efekty jej pracy mogły być wyraźniej dostrzegane nie tylko w naszym kraju, ale również w Europie i na całym świecie. Naukowcy zyskali nie tylko dodatkową swobodę w swojej pracy, ale również nowe możliwości międzynarodowej współpracy w ramach wielkiej wspólnoty europejskiej.

Waga i znaczenie momentu integracji Polski z Unią Europejską będzie lepiej widoczna z perspektywy czasu. Pewnym jest jednak, że czas obecny – samej akcesji i pierwsze lata członkostwa – zostaną odnotowane w kronikach jako jeden z ważniejszych momentów w historii naszego kraju.

Złota Księga zawiera obok podstawowych informacji biograficznych również wykaz nadanych odznaczeń i wyróżnień, jak również informacje o przynależności do stowarzyszeń i organizacji naukowych, historię kariery naukowej i zawodowej oraz precyzyjne obszary zainteresowań każdego z naukowców.

Poprzednie wydanie Złotej Księgi Nauki Polskiej miało miejsce na przełomie roku 2000 i 2001. Minęło więc ponad 5 lat. W tym czasie w świecie naukowym nastąpiło wiele zmian. Dorobek naukowy szeregu osób znacznie się powiększył. Przybyło wielu nowomianowanych profesorów. Poszerzyło się też grono osób, których zasługi dla nauki polskiej są na tyle duże, że są godni odnotowania na kartach Złotej Księgi Nauki Polskiej. W konsekwencji książka, która obejmowała około 3000 nazwisk profesorów w roku 2000 – obecnie zawiera ich blisko 6000.

Zamówienie na książkę >>>