Złota Księga Nauki Polskiej 2019 - w 100 rocznicę odzyskania niepodległości

Ważne momenty w historii wymagają uczczenia i upamiętnienia. Właśnie w tym celu wydajemy książki biograficzne przestawiające naukową elitę Polski w ważnych i doniosłych chwilach w najnowszej historii Polski. W roku 2000 gdy wchodziliśmy w nowe tysiąclecie wydana została "Złota Księga Nauki Polskiej – Naukowcy przełomu wieków". W roku 2004, gdy Polska stawała się członkiem Unii Europejskiej wydaliśmy "Złotą Księgę Nauki Polskiej – Naukowcy Zjednoczonej Europy".

Aktualnie przygotowujemy publikację „Złota Księga Nauki Polskiej - w 100 rocznicę odzyskania niepodległości”. Chcemy w ten sposób przyczynić się do upamiętnienia tego historycznego momentu, poprzez prezentację profesorów tworzących wielkość nauki polskiej w chwili gdy obchodzimy jubileusz odrodzenia polskiej państwowości.

Od ponad 20 lat wydajemy książki biograficzne, między innymi w serii Nauka Polska 3000. Jej efektem, oprócz wyżej wymienionych, są w ostatnim dziesięcioleciu takie publikacje jak: Złota Księga Nauk Medycznych 2010, Złota Księga Nauk Technicznych 2011, Złota Księga Nauk Humanistycznych 2013, Złota Księga Nauk Społecznych 2014, Złota Księga Nauk Przyrodniczych 2017. Wydaliśmy również szereg książek upamiętniających jubileusze polskich uczelni. Na kartach naszych publikacji zaprezentowanych zostało w sumie ponad 15 tysięcy biogramów polskich uczonych.

W planowanej publikacji, mają znaleźć się biogramy osób posiadających tytuł profesora, legitymujących się znaczącymi dokonaniami naukowymi i dydaktycznymi. Książkę tę dedykujemy polskim Profesorom, chcąc w ten sposób uhonorować ich wkład w rozwój nie tylko nauki, ale całej naszej ojczyzny. Bez ich myśli, twórczych koncepcji i ogromnego wysiłku trwały postęp nie byłby możliwy. To Oni – w dużej mierze - stoją za wynalazkami i ideami, które czasem rewolucyjnie, a czasem ewolucyjnie zmieniają nasze życie.

Każda notka biograficzna zamieszczona w Złotej Księdze będzie zawierała informacje biograficzne wraz z wykazem odznaczeń i wyróżnień, historią kariery naukowej i zawodowej oraz obszarem zainteresowań i dokonaniami każdego z naukowców. Chodzi nam o wyczerpującą i obiektywną prezentację każdego z uczonych tak by w odpowiedni sposób przyczyniała się ona do stworzenia pełnego i aktualnego obrazu współczesnej nauki polskiej.

Ostatnie wydanie Złotej Księgi Nauki Polskiej miało miejsce w 2006 roku. Minęło więc od tej chwili ponad 13 lat. W tym czasie w świecie naukowym nastąpiło wiele zmian. Dorobek naukowy szeregu osób znacznie się powiększył. Przybyło wielu nowo mianowanych profesorów. Poszerzyło się też grono osób, których zasługi dla nauki polskiej są na tyle duże, iż są godni odnotowania na kartach Złotej Księgi Nauki Polskiej. Nastąpiły też zmiany w klasyfikacji dyscyplin i dziedzin naukowych. Wszystko to wraz z jubileuszem odzyskanie przez Polskę niepodległości skłania nas do rozpoczęcia prac nad nową, najbardziej aktualną wersją Złotej Księgi.

Tradycyjnie książka trafi do wiodących ośrodków naukowych w kraju i za granicą, będzie dostępna w księgarniach naukowych i bibliotekach uczelnianych. Część nakładu przeznaczona jest dla środowisk decyzyjnych, przedstawicieli władz państwowych, posłów, senatorów, jak również prezesów stowarzyszeń i fundacji wspierających rozwój nauki. Wszystkie wydane do tej pory Księgi trafiły między innymi do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Premiera, Ministrów – w tym Ministra Edukacji Narodowej oraz prezesa Polskiej Akademii Nauk.


Jak przygotować i przesłac biogram? >>>

Formularz zgłoszeniowy >>>