Jak przygotować i przesłać biogram?

Informacje i zgłoszenia

Prawo do zamieszczenie swojego biogramu w Złotej Księdze Nauki Polskiej mają naukowcy, posiadający tytuł naukowy profesora i legitymujący się znaczącymi osiągnięciami naukowymi. 

Do naukowców spełniających kryteria podstawowe, niezbędne do zamieszczenia biogramu w Złotej Księdze Nauki Polskiej zostały skierowane listy z zaproszeniem do wypełnienia formularza zgłoszeniowego. W liście znajdował się specjalny VIP-KOD, który należy wpisać w odpowiedniej rubryce formularza zgłoszeniowego.

Przygotowanie biogramu i wysyłka

Dla Państwa wygody zostały przygotowane formularze w postaci elektronicznej. Mogą Państwo skorzystać z formularza on-line. Prosimy wypełnić - w miarę możliwości - wszystkie rubryki zgodnie z uwagami i zamieszczonymi wskazówkami, przy czym każdą rubrykę wypełniają Państwo na zasadzie dobrowolności.

Mogą Państwo również skorzystać z formularza w formacie Word 2000, który można wypełnić (zgodnie z dołączoną do niego instrukcją) i przesłać pocztą elektroniczną na adres naszej redakcji: kronika (w domeniie) helion.pl.

Jeżeli wysłanie biogramu drogą elektroniczną jest niemożliwe - wówczas prosimy o wypełnienie formularza w formacie Word i - po wydrukowaniu - wysłanie go listem zwykłym na adres: Wydawnictwo Helion S.A. ul. Kościuszki 1 C, 44-100 Gliwice - z dopiskiem "N2019" lub faksem 32-230-98-63 wew. 110.

Jako metodę preferowaną dostarczenia biogramów prosimy uznać formularz on-line.

Uwagi końcowe

  • Zamieszczenie biogramu jest bezpłatne i nie wiąże się z żadnymi dalszymi zobowiązaniami.
  • Przesłany formularz zostanie zweryfikowany przez redakcję i dostosowany do przyjętych standardów wydawniczych.
  • Na adres do korespondencji zostanie wysłany "formularz korekcyjny" (zwykle następuje to kilka miesiącach od daty zgłoszenia biogramu).
  • Formularz korekcyjny może być wysłany pocztą elektroniczna lub tradycyjną (jako metodę preferowana prosimy uznać pocztę elektroniczną). Decyzję w tej sprawie mogą Państwo podjąć wypełniając odpowiednią rubrykę w formularzu zgłoszeniowym.
  • Podpisanie i odesłanie formularza korekcyjnego jest formą ostatecznej akceptacji biogramu przed jego opublikowaniem.
  • Na formularzu korekcyjnym jest możliwość dokonania drobnych poprawek w biogramie.
  • Jako metodę preferowaną dostarczenia biogramów prosimy uznać formularz on-line.
  • Osoba przesyłająca biogram oświadcza, że zapoznała się i akceptuje Regulamin Publikacji Biogramów.

Termin nadsyłania zgłoszeń - 21 czerwca 2019

Formularz zgłoszeniowy w formacie Word 2000 można pobrać z naszej strony i przesłać go pocztą elektroniczną na adres kronika@helion.pl lub - jeżeli nie ma takich możliwości - pocztą tradycyjną (Wydawnictwo Helion S.A. ul. Kościuszki 1C, 44-100 Gliwice) z dopiskiem "N2019" lub faxem 32-230-98-63 wew. 110.

Preferowaną formą dla wysyłki formularza w formacie Word jest poczta elektroniczna.


Formularz on-line >>>

Formularza w formacie Word 2000 >>>