Złota Księga Polskiej Medycyny 2002

Wydawnictwo Helion przy współpracy Polskiego Towarzystwa Biograficznego przygotowało Złotą Księgę Polskiej Medycyny - 2002. Jest to kontynuacja idei zapoczątkowanej trzy lata temu pierwszym wydaniem Złotej Księgi Nauki Polskiej, rozwiniętej poprzez wydanie Złotej Księgi Nauki Polskiej 2000 - Naukowcy Przełomu Wieków - dzieła prezentującego około 3000 sylwetek profesorskich.

Złota Księga Polskiej Medycyny 2002 prezentacją największych autorytetów z dziedziny nauk medycznych - prezentacją naukowej elity Polski.

W Złotej Księdze Polskiej Medycyny 2002 znalazły się tylko osoby posiadające tytuł co najmniej doktora habilitowanego, legitymujący się znaczącymi dokonaniami na polu nauk medycznych i pokrewnych. Dodatkowym, koniecznym warunkiem, jest rekomendacja innych uznanych autorytetów świata nauki. Rozumiemy przy tym jako popularnie zwaną "medycynę" wszystkie nauki medyczne i pokrewne reprezentowane w Polsce.

 Książka został pozytywnie przyjęta i zyskała wysokie oceny merytoryczne. Po jej publikacji do redakcji wpłynęło wiele listów z gratulacjami m.in. od Prezydenta RP Pana Aleksandra Kwaśniewskiego oraz Premiera Pana Leszka Millera. Jako przykład można przytoczyć słowa uznania jaki nadeszły z Kancelarii Premiera Rządu PR: "Publikacja, przedstawiająca sylwetki i dokonania najlepszych polskich naukowców z dziedziny medycyny, jest niezwykle interesująca i zasługuje na najwyższe uznanie"

Listy gratulacyjne z Kanclarii Prezydenta i Premiera: