Złota Księga Polskiego Samorządu 2010-2014

Złota Księga Polskiego Samorządu zawiera informacje biograficzne o działaczach samorządowych kadencji obejmującej lata 2010–2014. Jest to już czwarte wydanie tej pozycji. Poprzednie obejmowały kadencje samorządowe 1998–2002, 2002–2006 oraz 2006–2010.

Niniejsza książka jest efektem wielomiesięcznej wytężonej pracy całego zespołu redakcyjnego oraz Polskiego Instytutu Biograficznego, który wydatnie wsparł ideę szerokiej prezentacji osób najbardziej zasłużonych dla samorządów lokalnych naszego kraju. Ostateczny kształt został uzyskany dzięki, składającemu się z wielu etapów, procesowi przygotowywania księgi – począwszy od wytypowania osób godnych prezentacji na jej kartach, poprzez opracowanie biogramów, a skończywszy na końcowej weryfikacji danych i wielostopniowej korekcie.

W celu pozyskania informacji do niniejszej książki zwróciliśmy się do wszystkich ośrodków samorządowych w Polsce z prośbą o przesłanie kandydatur swoich najlepszych przedstawicieli. Głównym kryterium kwalifikacji do ksiązki była jakość dokonań, staż działalności samorządowej oraz sprawowane funkcje.

Podobnie jak to miało miejsce w poprzednich wydaniach, wszelkie dane biograficzne zamieszczone w niniejszej książce były zbierane z największą starannością i zostały autoryzowane. Najtrudniejszy był etap selekcji biogramów. Założeniem było bowiem by zaprezentować działaczy samorządowych, którzy są najbardziej aktywni, odnoszą największe sukcesy i cieszą się największym zaufaniem mieszkańców. Dzięki przyjętym przez redakcję kryteriom i zasadom wyboru kandydatów wierzymy, że udało się wybrać rzeczywiście tych, którzy najbardziej zasługują na prezentację. Poszukując kandydatów nie ograniczaliśmy się tylko do dużych ośrodków miejskich. Jesteśmy bowiem przekonani, że nie tylko tam są ludzie, którzy z wielkim poświeceniem i energią angażują się w sprawy publiczne i budują nowy wizerunek naszego kraju. Porównanie dokonań przedstawicieli dużych ośrodków z małymi jednostkami samorządowymi wskazuje na to, że nasze przekonanie było słuszne. Stąd tak szeroka prezentacja małych ośrodków na kartach niniejszej książki.

Porównanie kolejnych wydań Złotej Księgi Polskiego Samorządu może stanowić doskonały materiał poznawczy. Potwierdza się już zaobserwowana w poprzednich wydaniach tendencja, że osoby piastujące funkcje w samorządach są coraz lepiej wykształcone oraz osiągają coraz lepsze rezultaty. Osiągnięcia na wielu polach, a szczególnie rozwoju infrastruktury i edukacji są godne odnotowania i w wielu przepadkach wręcz imponujące.

Podobnie jak w poprzednich wydaniach na kartach książki znalazły się nie tylko podstawowe dane biograficzne oraz szczegóły osiągnięć w działalności samorządowej, ale również informacje dotyczące kariery zawodowej, wykształcenia oraz rodziny. Całość uzupełniają dane o przynależności do stowarzyszeń, organizacji społecznych i politycznych oraz wykaz otrzymanych nagród i odznaczeń.

Książka trafiła tradycyjnie - tak jak to miało miejsce w przypadku wydanych przez nas innych pozycji tego typu - do ośrodków decyzyjnych, Prezydenta RP, Premiera, Prymasa Polski, stowarzyszeń, fundacji krajowych i zagranicznych, a także do księgarń i bibliotek.