Wykaz dyscyplin naukowych wg klasyfikacji MNiSzW 2018:

Dziedzina nauk humanistycznych

01-01 archeologia

01-02 filozofia

01-03 historia

01-04 językoznawstwo

01-05 literaturoznawstwo

01-06 nauki o kulturze i religii

01-07 nauki o sztuce

Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

02-01 architektura i urbanistyka

02-02 automatyka, elektronika i elektrotechnika

02-03 informatyka techniczna i telekomunikacja

02-04 inżynieria biomedyczna

02-05 inżynieria chemiczna

02-06 inżynieria lądowa i transport

02-07 inżynieria materiałowa

02-08 inżynieria mechaniczna

02-09 inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu

03-01 nauki farmaceutyczne

03-02 nauki medyczne

03-03 nauki o kulturze fizycznej

03-04 nauki o zdrowiu

Dziedzina nauk rolniczych

04-01 nauki leśne

04-02 rolnictwo i ogrodnictwo

04-03 technologia żywności i żywienia

04-04 weterynaria

04-05 zootechnika i rybactwo

Dziedzina nauk społecznych

05-01 ekonomia i finanse

05-02 geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

05-03 nauki o bezpieczeństwie

05-04 nauki o komunikacji społecznej i mediach

05-05 nauki o polityce i administracji

05-06 nauki o zarządzaniu i jakości

05-07 nauki prawne

05-08 nauki socjologiczne

05-09 pedagogika

05-10 prawo kanoniczne

05-11 psychologia

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych

06-01 astronomia

06-02 informatyka

06-03 matematyka

06-04 nauki biologiczne

06-05 nauki chemiczne

06-06 nauki fizyczne

06-07 nauki o Ziemi i środowisku

Dziedzina nauk teologicznych

07-01 nauki teologiczne

Dziedzina sztuki

08-01 sztuki filmowe i teatralne

08-02 sztuki muzyczne

08-03 sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki