Od Wydawcy

Publikacje Polskiego Instytutu Biograficznego w swoim zamyśle mają być formą uhonorowania wielkich polskich twórców końca XX i początku XXI wieku. Ludzi, którzy poprzez swoją determinację, wytrwałą pracę i ponadprzeciętne zdolności wnieśli cenny wkład w rozwój naszego kraju.

Mamy nadzieję, że publikacje te będą spełniały również rolę przeglądu pozwalającego obiektywnie spoj-rzeć na dokonania polskiej nauki poprzez sylwetki jej twórców. Wielkie odkrycia sprawiające, że ludzkość dumnie kroczy naprzód przez wieki swej historii nie powinny pozostawać anonimowe. Człowiek, który tworzy nowe teorie, odkrywa prawdy życia czy przyrody, myśliciel, filozof czy też wynalazca koncentrujący się na problematyce natury technicznej z całą pewnością nie jest mniej ważny od swoich dzieł. Ludzie nauki w Polsce nie zawsze byli należycie cenieni i traktowani w sposób na jaki zasługiwali. Wydaje się więc, że nadszedł czas by oddać należny szacunek elitom naukowym naszego kraju.

Nasze książki są zapisem osiągnięć i jednocześnie skomplikowanych losów wielu pokoleń Polaków, których wiedza, zaangażowanie, pasja tworzenia są godne najwyższego szacunku.

Aktualnie realizowane są trzy cykle wydawnicze: Nauka Polska 3000, Polski Samorząd 3000, Jubileusze.

Nauka Polska 3000, którego efektem są takie pozycje jak: Złota Księga Nauki Polskiej 2000 – Naukowcy Przełomu Wieków, Złota Księga Polskiej Medycyny 2002, Złota Księga Nauk Technicznych 2003, Złota Księga Nauk Humanistycznych 2004, Złota Księga Nauk Ekonomicznych, Prawnych i Ścisłych 2005, Złota Księga Nauki Polskiej opatrzonej podtytułem „Naukowcy Zjednoczonej Europy”, Kronika Nauki Polskiej 2003-2006, Złota Księga Nauk Przyrodniczych 2009, Kronika Nauki Polskiej 2007-2010 oraz Złota Księga Nauk Technicznych 2011.

Cykl Jubileusze jest związany z wielkimi wydarzeniami w świecie nauki jakimi są rocznice założenia polskich uczelni i stowarzyszeń naukowych. W ramach cyklu upamiętnione zostały jubileusze: 85-lecia istnienia Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, 80-lecia Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 80-lecia Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 50-lecia Polskiego Towarzystwa Biochemicznego, 25-lecia Uniwersytetu Szczecińskiego, 65-lecia Politechniki Ślaskiej w Gliwicach, 85-lecia Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i 120-lecia Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa.

W ramach cyklu Polski Samorząd 3000 ukazały sie do tej pory trzy publikacje: Złota Księga Polskiego Samorządu 2002, Złota Księga Polskiego Samorządu 2002-2006, Złota Księga Polskiego Samorządu 2006-2010.

Naszym pragnieniem jest by nasze publikacje stały się nieśmiertelną pamiatką narodowej nauki, kultury i sztuki. Aby dzięki nim przyszłe pokolenia mogły uzyskać prawdziwy obraz dokonań ich ojców i dziadów. Ogromne dokonania, które znajdują swoje odzwierciedlenie w biogramach publikowanych na kartach naszych książek mogą stać się prawdziwym panteonem najświatlejszych umysłów oraz wielkich osobowości Polski i tym samym prawdziwym pomnikiem dumy narodowej.

dr hab. inż. Krzysztof Pikoń

Redaktor Naczelny