Regulamin publikacji biogramów

§ 1

Niniejszy regulamin zawiera zasady publikacji i politykę prywatności wdrażaną w odniesieniu do biogramów publikowanych na kartach książek serii Nauka Polska 3000, Polski Samorząd 3000, Jubileusze oraz Kroniki Nauki Polskiej oraz innych publikacji realizowanych przez Mastermedia sp. z o.o.

§ 2

W książkach znajdują się tylko i wyłącznie informacje o osobach spełniających kryteria przedstawione w każdej książce. Biogramy innych osób nie będą drukowane.

§ 3

Zamieszczenie biogramu jest bezpłatne. Nie wiąże się ono z jakimikolwiek zobowiązaniami natury finansowej ani jakiejkolwiek innej. Nie pobieramy żadnych opłat w jakiejkolwiek formie. Nie istnieje obowiązek zakupu wydanej książki.

§ 4

Informacje przedstawione w biogramie są przesylane przez osoby, których biogram dotyczy (w przypadku osób zmarłych przez członków rodziny). W trosce o jakość informacji każdy biogram będzie poddany weryfikacji i przedstawiony do ostatecznej akceptacji osobie, o której informacje zawiera.

§ 5

Biogram z publikacji może być wycofany w każdym momencie przed jego ostateczną akceptacją dokonaną na formularzu korekcyjnym.

§ 6

Zamieszenie biogramu w kolejnych wydaniach odbywa się tylko i wyłącznie za zgodą i akceptacją osób, o których informacje zawiera.

§ 7

W trosce o wysoki poziom wydawnictwa redakcja może uczynić wyjątek od kryterium doboru nazwisk do publikacji oraz odrzucić zgłoszenia, które nie odpowiadają profilowi książki lub mogłyby obniżyć jej rangę.

§ 8

Informacje pozyskane w trakcie procesu przygotowania książek służą tylko i wyłącznie do działalności wydawnictwa związanej w publikowanymi książkami. Informacje te nie są przekazywane żadnym innym podmiotom, które nie są związane z ww. celem.

§ 9

Wydawca dokłada wszelkich starań by informacje zamieszczona w książkach były rzetelne i ścisłe. W razie wystąpienia błędu w książce odpowiedzialność Wydawcy jest ograniczona jedynie do skorygowania go w kolejnych wydaniach książek poprzez publikację biogramu, w którym wystąpił błąd w postaci prawidłowej.

§ 10

Działanie opisane w paragrafie 9 odbywa się na pisemny wniosek osoby, której informacje dotyczą.

§ 11

Osoba przesyłająca biogram oświadcza, że zawarte w nim dane są prawdziwe i ich publikacja w żaden sposób nie narusza praw osób trzecich.

§ 12

RODO:

Administratorem danych osobowych jest: Wydawca (Wydawnictwo Mastermedia Sp. z o.o., Gliwice).

W każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych można skontaktować się poprzez e-mail: kronika (w domeniie) helion.pl lub tel. 512-231-675.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na zasadzie dobrowolności i będą przetwarzane tylko tak długo, jak długo jest to niezbędne do realizacji publikacji.  

Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych osobowych (z uwzględnieniem $ 5).

W sprawach spornych przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.