Polskie Towarzystwo Biograficzne

PTB jest stowarzyszeniem, którego celem jest rozwijanie i propagowanie wiedzy o znanych i uznanych autorytetach z różnych dziedzin nauki, sztuki, kultury, sportu, działalności społecznej i politycznej jak również krzewienie i propagowanie pozytywnych postaw i wzorców osobowych.

Polskie Towarzystwo Biograficzne ściśle współpracuje i w znacznym stopniu wspomaga proces wydawniczy Złotych Ksiąg Nauki Polskiej jak również innych publikacji, które odpowiadają profilowi działalności Towarzystwa.

Polskie Towarzystwo Biograficzne skupia ludzi, którzy poprzez swoje zaangażowanie, wiedzę i doświadczenie pragną wspomagać pracę Towarzystwa i dążyć do umacniania pozycji polskiej nauki, kultury, sportu i sztuki w kraju zagranicą.

Polskie Towarzystwo Biograficzne zostało powołane do życia uchwałą Komitetu Założycielskiego dnia 31 lipca 2001 i zostało wpisane do ewidencji 8 sierpnia 2001.

Terenem działalności Stowarzyszenie jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedziba mieści się w Gliwicach podlegając nadzorowi Prezydenta Miasta Gliwice.

Prezesem Polskiego Towarzystwa Biograficznego jest dr inż. Krzysztof Pikoń

 


Listy gratulacyjne po powołaniu do życia Towarzystwa

Od Prezydenta 
Rzeczpospolitej Polskiej
Aleksandra Kwaśniewskiego
Od Ministra 
Nauki i Przewodniczącego KBN
Michała Kleibera