Złota Księga Jubileuszu 25-lecia Uniwersytetu Szczecińskiego

1 lipca 1984 Sejm uchwalił ustawę o utworzeniu Uniwersytetu Szczecińskiego. W roku 2009 mija więc 25 rocznica jego powołania do życia.

Polskie Instytut Biograficzny we współpracy z Władzami Uniwersytetu Szczecińskiego, przygotowuje publikację pt. Złota Księga Jubileuszu 25-lecia Uniwersytetu Szczecińskiego.

Złota Księga Jubileuszu 25-lecia Uniwersytetu Szczecińskiego jest swego rodzaju ponadczasową "fotografią rodzinną" kadry naukowej i dydaktycznej Uniwersytetu. Ma to być portret możliwie wyczerpujący i pełny. Każdy moment w historii jest niezwykle ulotny. Czasy obecne obfitujące w wielkie przełomy i ogromne dokonania wielu wybitnych osób są - w naszym przekonaniu - warte upamiętnienia. Złota Księga Jubileuszu 25-lecia Uniwersytetu Szczecińskiego jest swego rodzaju kroniką i jednocześnie słownikiem biograficznym, zapisem informacji o sylwetkach osób, które budowały Uniwersytet w przeszłości i które kontynuują to dzieło dziś.

W książce znakują się opisy sylwetek twórczych (wraz z fotografiami) przedstawicieli kadry naukowej i dydaktycznej Uniwersytetu Szczecińskiego, którzy tworzą jej wielkość współcześnie i na przestrzeni całej jej historii.

Dodatkowo w książce planowane jest zmieszczenie ilustrowanej, kolorowej części poświęconej wydarzeniom z historii Uniwersytetu oraz jej współczesności wraz z pocztem Rektorów i współczesnych władz Uczelni.

Książka została wydana w roku 2009 i liczy 270 stron z czego dodatek kolorowy zajmuje 26 stron.

Zamówienie na książkę >>>