Złota Księga Nauk Technicznych 2003

Wydawnictwo Helion i Polskie Instytuty Biograficzny przy współpracy Polskiego Towarzystwa Biograficznego przygotowało, w ramach cyklu Nauka Polska 3000, I wydanie Złotej Księgi Nauk Technicznych.

Jest to kontynuacja idei zapoczątkowanej w roku 2000 pierwszym wydaniem Złotej Księgi Nauki Polskiej, rozwiniętej poprzez wydanie Złotej Księgi Nauki Polskiej 2000 - Naukowcy Przełomu Wieków - dzieła prezentującego około 3000 sylwetek profesorskich i kontynuowanej wydaniem Złotej Księgi Polskiej Medycyny 2002.

W Złotej Księdze Nauk Technicznych znalazły się tylko osoby posiadające stopień co najmniej doktora habilitowanego lub tytuł profesora, legitymujący się znaczącymi dokonaniami na polu nauk technicznych. Dodatkowym, koniecznym warunkiem, jest rekomendacja innych uznanych autorytetów świata nauki.

W Złotej Księdze Nauk Technicznych znaleźli się reprezentanci różnych dyscyplin naukowych, które wchodzą w skład ogólnie pojętych nauk technicznych. Według klasyfikacji KBN są to:

 • 1. architektura i urbanistyka
 • 2. automatyka i robotyka
 • 3. biocybernetyka i inżynieria biomedyczna
 • 4. budowa i eksploatacja maszyn
 • 5. budownictwo
 • 6. elektronika
 • 7. elektrotechnika
 • 8. energetyka
 • 9. geodezja i kartografia
 • 10. górnictwo i geologia inżynierska
 • 11. informatyka
 • 12. inżynieria chemiczna
 • 13. inżynieria i ochrona środowiska
 • 14. inżynieria materiałowa
 • 15. mechanika
 • 16. metalurgia
 • 17. nauki wojskowe
 • 18. technika nawigacji
 • 19. technologia chemiczna
 • 20. technologia drewna
 • 21. telekomunikacja
 • 22. transport
 • 23. włókiennictwo

Książka trafiła do wiodących ośrodków naukowych w kraju i za granicą, była dostępna w księgarniach naukowych i bibliotekach uczelnianych. Część nakładu przeznaczona została dla środowisk decyzyjnych, przedstawicieli władz państwowych, posłów, senatorów jak również prezesów stowarzyszeń i fundacji wspierających rozwój nauki w naszym kraju.